0985 879 000

POLYCARBONATE DẠNG 11 SÓNG VUÔNG TRẮNG

135.000

  • Polycarbonate Dạng 11 Sóng Vuông Trắng
  • Mã sản phẩm: 11 Sóng Trắng
  • Lượt xem: 340
  • Độ dày: 0.8MM
  • Đơn Vị Tính : Mét Dài / Nhãn Hiệu : SUPER STAR