0985 879 000

Tấm poly đặc 2mm, tấm polycarbonate đặc ruột 2mm lấy sáng

236.000

  • Polycarbonate SUPER STAR 2.0MM
  • Mã sản phẩm: SUPER STAR 2.0MM
  • Đơn vị tính : M2 Nhãn Hiệu : SUPER STAR
  • Lượt xem: 553