0985 879 000

Tấm polycarbonate đặc ruột 4mm

410.000

  • Polycarbonate SUPER STAR 4.0MM
  • Mã sản phẩm: SUPER STAR 4.0MM
  • Đơn vị tính : M2 Nhãn Hiệu : SUPER STAR
  • Lượt xem: 225