0985 879 000

Polycarbonte dạng 11 sóng vuông xanh

165.000

  • ĐƠN VI TÍNH: THEO MÉT DÀI
  • Polycarbonate Dạng 11 Sóng Vuông Xanh
  • Mã sản phẩm: 11 Sóng Xanh
  • Lượt xem: 287
  • Độ dày: 1MM
  • Nhãn Hiệu : SUPER STAR