0985 879 000

Tấm poly đặc 3mm, tấm polycarbonate đặc ruột 3mm

330.000

  • Polycarbonate SUPER STAR 3.0mm
  • Mã sản phẩm: SUPER STAR 3.0MM
  • Đơn vị tính : M2 Nhãn Hiệu : SUPER STAR
  • Lượt xem: 338